LED 구동기

영상 부품 번호. 제조사 기술 부품 상태유형토폴로지출력 수전압 - 입력 (최소)전압 - 입력 (최대)전압 - 출력전류 - 출력 (최대)전력 (와트)디밍풍모작동 온도능률실장 형패키지 / 케이스크기 / 치수
LTM8040EV#PBF Linear Technology/Analog Devices LED SUPPLY CC BUCK 2.5-13V 1A ActiveConstant CurrentBuck13.5V36V2.5 ~ 13 V1A13WAnalog, PWMRemote On/Off, OTP, SCP, UVLO0°C ~ 125°C-Surface Mount66-LGA0.59" L x 0.35" W x 0.17" H (15.0mm x 9.0mm x 4.3mm)
LTM8042EV#PBF Linear Technology/Analog Devices LED SUPP CC BOOST BUCK 2-32V 1A ActiveConstant CurrentBoost, Buck, Buck-Boost13V30V2 ~ 32 V1A32WAnalog, PWMRemote On/Off, OTP, SCP-40°C ~ 125°C-Surface Mount77-BLGA0.59" L x 0.35" W x 0.11" H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm)
LTM8042EV-1#PBF Linear Technology/Analog Devices LED SUPP CC BST BUK 2-32V 350MA ActiveConstant CurrentBoost, Buck, Buck-Boost13V30V2 ~ 32 V350mA11WAnalog, PWMRemote On/Off, OTP, SCP-40°C ~ 125°C-Surface Mount77-BLGA0.59" L x 0.35" W x 0.11" H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm)
LTM8042IV#PBF Linear Technology/Analog Devices LED SUPP CC BOOST BUCK 2-32V 1A ActiveConstant CurrentBoost, Buck, Buck-Boost13V30V2 ~ 32 V1A32WAnalog, PWMRemote On/Off, OTP, SCP-40°C ~ 125°C-Surface Mount77-BLGA0.59" L x 0.35" W x 0.11" H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm)
LTM8040IV#PBF Linear Technology/Analog Devices LED SUPPLY CC BUCK 2.5-13V 1A ActiveConstant CurrentBuck13.5V36V2.5 ~ 13 V1A13WAnalog, PWMRemote On/Off, OTP, SCP, UVLO-40°C ~ 125°C-Surface Mount66-LGA0.59" L x 0.35" W x 0.17" H (15.0mm x 9.0mm x 4.3mm)